Ha megosztod, megoldod.

A Járókelő csapat 2012 óta segít a városlakóknak abban, hogy
bejelenthessék a kátyúkat, letört szemeteseket, lekopott zebrákat és
egyéb közterületi problémákat a lakóhelyükön.

Kerékpáros ügyek a Járókelőn

Kerékpáros ügyek a Járókelőn

2018. június 04. - lukacs.mate

A Járókelőre az oldal 2012. október 1-jei indulása óta, 2018. április 15-ig bezárólag 2424 darab bejelentés érkezett Kerékpárút, Forgalomtechnika, Akadálymentesítés és Egyéb kategóriában, melyek közvetlenül vagy közvetve érintik a kerékpáros közlekedést. Ez az áprilisig beérkezett összes budapesti bejelentés 9,7%-a.

110371-5af225add92fa.jpg

Az illetékesek részére megküldött bejelentések, amik a kerékpáros infrastruktúrát, a kerékpáros közlekedés biztonságát és az akadálymentességét érintik, a következő öt fő csoportba sorolhatók státuszuk alapján:

Megoldott ügyek: 1308 db
Megoldatlan ügyek: 800 db
Válaszra váró ügyek: 180 db
Megoldásra váró ügyek: 98 db
Megerősítésre váró ügyek: 38 db 

Mit jelent a megerősítésre váró állapot?
 
Ilyen címkével akkor látják el a Járókelő önkéntesei a bejelentéseket, ha az illetékes válasza megérkezett egy adott üggyel kapcsolatban, melyben a probléma megoldására tett lépésekről tájékoztat. A Megerősítésre vár státusz beállításával a bejelentő egy adott időpontban értesítést kap a Járókelő oldaltól, hogy küldjön visszajelzést arról, hogy az ügyet valóban orvosolták-e.

mk_diagram.png

A szemlézett bejelentéseket számos budapesti önkormányzathoz és közszolgáltatóhoz küldte ki a Járókelő-csapat, ezek közül a Budapesti Közlekedési Központ szervezeti felbomlása után a Budapest Közút vált a legtöbb bejelentést fogadó szervezetté.

A Budapest Közút az összes kerékpáros tárgyú bejelentés 57%-át kapja. 

 • Budapesti Közlekedési Központ (BKK),
 • Budapest Közút (BK),
 • kerületi önkormányzatok,
 • kerületi közterület felügyeletek,
 • Fővárosi Közterület Fenntartó (FKF),
 • Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM),
 • MÁV,
 • Magyar Telekom 

Főbb problémakörök

A kerékpáros kategóriában a bejelentések rendkívül színes képet mutatnak, a főbb problémakörök az alábbi felsorolásban láthatók példákkal. Ezek közül egyértelműen kiemelhető néhány igen gyakori típus, mint a kátyús kerékpárút, a hiányzó felfestés, a nem működő közlekedési lámpa vagy a kerékpárúton parkolás.

 • Rosszul megtervezett vízelvezetés, megsüllyedt úttest

Bizonyos esetekben már egy-egy útfelújítás átadásakor jelentkeznek ilyen hibák, azonban jellemzően később alakulnak ki. Ezek nagyban akadályozzák, időszakosan ellehetetlenítik a közlekedést az adott útszakaszon.

Példa
Áll a víz a bicikliúton https://jarokelo.hu/28573

 • Folytatás nélkül megszűnő kerékpáros infrastruktúra

Erre is többféle példát találunk, vagy eleve kijelölt folytatás nélkül adnak át kerékpáros infrastruktúrát vagy építkezés miatt, előzetes tájékoztatás nélkül szüntetnek meg utakat.

Példák
Kerékpárút véget ér továbbhaladási lehetőség nélkül https://jarokelo.hu/7261
Ok nélkül megszüntetett kerékpárút? https://jarokelo.hu/19198

 • Hiányzó közlekedési táblák, nem működő közlekedési lámpák, átkelést segítő gombok

Az ilyen esetek döntően a Budapest Közúthoz tartoznak, a cég viszonylag hamar javítja őket.

Példák
Kerékpárút jelző tábla hiánya https://jarokelo.hu/27591
Kiégett/rosszul beállított jelzőlámpa https://jarokelo.hu/24571 

 • Lekopott kerékpársávok és kerékpáros piktogramok az autókkal és buszokkal közös használatú sávokon 

Ez egy folyamatosan fennálló probléma, mely egyrészt a Budapest Közút forráshiányára, másrészt pedig a különböző burkolatbontással járó építkezések végeztével elmaradt visszafestésre vezethetők vissza. Sok esetben a felhasznált festék is rövid életű, vagy többet kell várni az újrafestésére, mint amennyit a jel az úttesten töltött.

Példa
Több helyen lekopott, hiányos kerékpársáv https://jarokelo.hu/28612

34268499_1444978872269789_4010418703253372928_o.jpg

 • Kátyú, megsüllyedt burkolat, általánosan leromlott állapotú kerékpárút/kerékpársáv, magas padka 

A kerékpáros infrastruktúra sem kevésbe kátyú sújtotta terület, mint a közúthálózat többi része, azonban itt sokszor nagyobb a baleset kialakulásának esélye (például felütődés a felnin, defekt), mely az út hibáira és takarítás hiányára vezethető vissza.

A magas padka is rendszeresen visszaköszönő probléma, főként az osztott gyalogos/kerékpáros utak esetében. 

Példák
Stefánia úti kerékpárút állapota https://jarokelo.hu/16401
Magas padka https://jarokelo.hu/19474 

 • Építkezés, közműfektetés miatt felbontott kerékpáros infrastruktúra 

Előfordul, hogy építkezés, közműfektetés miatt felbontják a kerékpársávot, melyről nem tájékoztatják időben a közlekedőket és sokszor el sem kerítik az építési területet, így balesetveszélyes helyzet alakul ki, mely rosszabb látási viszonyok esetén még inkább fokozódik.

Példa
Régóta felbontott burkolat https://jarokelo.hu/26813

 • Közös használatú kerékpáros és gyalogos felületek, kerékpárúton gyaloglás

Egyértelműen a nem megfelelő tervezésre és a közlekedési morálra, az egymásra nem figyelésre vezethető vissza. Sok konfliktust szül.

Példa
Gyalogosok a kerékpárúton https://jarokelo.hu/20959

 • Kerékpárúton/kerékpársávon parkolás

Nem csak zöldterületeink és a járdáink estek áldozatul a parkolásnak, hanem a kerékpárútjaink is. Gyakoriak a jelzések arról, hogy autók parkolnak a kerékpársávon, a kerékpártároló helyén és kereszteződésekben is. 

Példa
Rendszeresen a kerékpárúton parkoló autók https://jarokelo.hu/19070

 • Kerékpárúton/kerékpársávon hagyott akadályok

Ez egy főként belvárosi probléma, hogy a lakók – a rossz tervezés és kivitelezés miatt – hely hiányában sokszor a kerékpársávon hagyják a szeméttároló edényeket.

Példa
Kukák a kerékpárúton https://jarokelo.hu/2999

22881-58044a581b4ba.jpg

 • Balesetveszélyes kereszteződések, testi épséget veszélyeztető kivitelezések

Gyaníthatóan az átgondolatlan tervezésre vezethető vissza, hogy a kereszteződésekben és egyéb átjárókban a kerékpárosok fokozott veszélynek vannak kitéve, melyet a közútkezelő bizonyos esetekben a kerékpárosok elsőbbségének megvonásával próbál meg orvosolni. 

Példa
Veszélyes kereszteződés https://jarokelo.hu/6476

 • EuroVelo

Járdán, főtéren keresztül vezetett kerékpárút, kerítéssel lezárt útszakasz, „kerékpárt tolni kötelező tábla” a fő probléma az EuroVelo esetében.

Példa
Az EuroVelo 6 lezárása kerítésekkel https://jarokelo.hu/20775
Tímár utcai felüljáró https://jarokelo.hu/3002

 • MOL Bubi 

Jellemző problémák: elhanyagolt, koszos dokkolóállomás; elégtelen parkolási lehetőség; igény több állomásra. 

Példák
Elhanyagolt BUBI állomás https://jarokelo.hu/11830
Igény új Bubi állomásra https://jarokelo.hu/14969

Parkolás a Ferenc téren https://jarokelo.hu/22968

 • Elhagyott kerékpár 

A BKK megalakulása utáni pár évben ez egy könnyen megoldható probléma volt, majd minden megváltozott, az illetékes kerületi közterület-felügyeletek a nyilvánvalóan elhagyatott roncsokat sem távolítják el a tárolókból. 

Példa
Elhagyott kerékpár https://jarokelo.hu/3934

 • Igény extra kerékpártárolókra 

Sürgető probléma, amire lassan érkezik válasz.

Példa
Komoly igény kerékpártárolókra https://jarokelo.hu/5313

 • Vasúti átjáró

Ez a MÁV-Start illetékessége. A cég nem mutat hajlandóságot az ilyen problémák orvoslására. Jó példa erre a Rákosrendező állapota vagy egy-egy gyalogos vasúti átjáró, ami kerékpárral használhatatlan. 

Példák
Szűk az átjáró https://jarokelo.hu/6988
Vasúti sín tesz keresztbe a bringásoknak, autósoknak https://jarokelo.hu/18745

 • Kerékpárúton lévő beszakadt, elmozdult, hiányos aknafedlapok 

Egy viszonylag gyorsan megoldódó problématípus. A főbb illetékesek közé tartozik a Magyar Telekom vagy a Budapest Közút forgalomirányítási osztálya. 

Példa
Kiálló aknafedél a kerékpársávban https://jarokelo.hu/29046

 • Koszos vagy télen takarítás nélkül maradt kerékpárút/kerékpársáv 

Télen-nyáron probléma, sokszor a kerékpáros közlekedést is ellehetetleníti.

Példa
Kerékpárút takarításra szorul https://jarokelo.hu/29086

A bejelentésekből egyértelműen látható, hogy szükséges lenne, hogy a Budapest Közút a közúti beruházásokat, útlezárásokat és forgalmi változásokat a közlekedés minden résztvevője számára ugyanolyan színvonalon kommunikálja, hogy ne fordulhassanak elő az olyan helyzetek, mint például a Rákóczi híd pesti hídfője körül kialakult kerékpárút lezárásról szóló tájékoztatás hiánya. 

A kerékpárhálózat kezelőjeként, Budapest Közútnak nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a kerékpáros infrastruktúra tisztántartására, hogy a közlekedők ne alternatív, sokszor veszélyes útvonalak használatára legyenek kényszerítve, amivel esetlegesen a közúti forgalmat lassítják vagy akadályozzák - ezekre számtalan példa sorolható fel a bejelentések közül.

Konkrét szolgáltató megnevezése nélkül kijelenthető, hogy a közlekedők megfelelő tájékoztatását Budapesten még nem sikerült egységes sztenderdekhez igazítani, így fordulhatnak elő az olyan esetek, ahol a közműberuházások során a kerékpárosok megfelelő előjelzés híján hirtelen megszűnt sávokkal, felmart burkolattal vagy éppen kiálló csatornafedelekkel találják szemben magukat.        

A beérkezett ügyek 54%-a megoldódott, 7%-a válaszra, 4%-a megoldásra, 2%-a pedig megerősítésre vár, ami az összes bejelentés 67%-át teszi ki a meg nem oldott 33%-kal szemben. Ez egészen jó arány, amelyet remélhetőleg sikerül tartaniuk vagy akár javítaniuk a szolgáltatóknak.

Kerékpáros ügyek Budapesten. Nézd meg, hol és hogyan oldódnak meg a kerékpáros bejelentések a Járókelőn.

ke_pernyo_foto_2018-10-03_14_19_01.png

Próbáld ki a Járókelő új, részletes térképes keresőjét. A térképes keresőnket az Innomax-díj támogatása révén készítettük el. 

Írta: Lukács Máté

 

A bejegyzés trackback címe:

https://jarokelok.blog.hu/api/trackback/id/tr3314002824

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

retax 2018.06.05. 12:15:39

A vasúti átjárók nem a MÁV-Start, hanem a MÁV Zrt. illetékességéhez tartoznak. A MÁV-Start személyszállítást végez.

kvp 2018.06.06. 10:17:42

Ha jol latom harom problemacsoport van:
-tenyleges hibak, ezeket viszonylag gyorsan javitjak
-kozossegi viselkedesi problemak (parkolas, gyalogosok), ezek nem a mukodteto cegek hibai
-felmerulo uj igenyek, amikre forrast kell talalni (kerdes honnan es mikorra lesz)

A vasuttal kapcsolatban pedig tobbnyire tenyleg a MAV-ot (a palyavasutat) kell zaklatni, mert ok felelnek mindenert ami a talajhoz van rogzitve. Viszont miutan megkaptak a HEV vonalakat, most valoszinuleg Budapest kornyeken inkabb amiatt faj a fejuk, hogy hogyan legyen minden nap forgalom, mert se jarmu (MAV-Start), se ala rendes palya nincs (MAV). Pozitiv, hogy az uj jarmukveken is van es lesz is kerekparszallitasi lehetoseg.

jarokelomarietta 2018.06.08. 15:10:12

A járókelős bejelentésekre a MÁV-Start ügyfélszolgálatán keresztül válaszol a MÁV, így eljutnak hozzájuk a jelzések, nem ezzel van a probléma.
süti beállítások módosítása